Loading ...
WELCOME TO NoorServer

نصب ioncube loade بدون compile apache

نصب ioncube loade بدون compile apache

برای نصب IoncubeLoader می توانید از طریق compile دوباره apache استفاده نمایید با EasyApache

و یا روش دیگری که نیاز به compile دوباره apache ندارد . و در ادامه نحوه نصب آن شرح داده شده است.

1- از طریق SSH وارد سرور شده و سپس دستور زیر را تایپ نمایید.

/scripts/phpextensionmgr install IonCubeLoader

2- بعد از نصب سرویس apache را ریستارت نمایید.

service httpd restart