Loading ...
WELCOME TO NoorServer

آموزش تنظیم شبکه ویندوز با پاورشل

آموزش تنظیم شبکه ویندوز با پاورشل

نمایش کارت شبکه‌های موجود در سیستم
Get-NetAdapter

دستور بالا لیستی از اینترفیس‌ها به همراه نام و پرفیکس و… نمایش می‌دهد.

نمایش تنظیمات فعلی تمام کارت‌های شبکه
Get-NetIPConfiguration

دستور وارد شده بالا همانند دستور ipconfig در محیط CMD است و تمام اطلاعات کارت شبکه نمایش داده خواهد شد.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات اینترفیس فیزیکی ، دستور زیر را وارد کنید.

Get-NetAdapterHardwareInfo

حال در ادامه به پیکربندی شبکه توسط پاورشل می‌پردازیم.

ست کردن IP با دستور پاورشل

دستور تنظیم آدرس IP در پاورشل دارای پارامترهای زیادی است که در این جا ما سعی کردیم یکی از کاملترین ساختارها را به کار برده تا با بیشتر پارامترهای این دستور آشنا شوید.

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1 -AddressFamily IPv4

در دستور بالا IP مورد نظر بر روی اینترفیس Ethernet تنظیم می‌گردد ، حال برای آشنایی بیشتر با این دستور به توضیح پارامترهای آن خواهیم پرداخت.

InterfaceAlias : نام اینترفیس را با این پارامتر مشخص می‌شود.

IPAddress : آدرس IP مورد نظر در این قسمت وارد می‌گردد.

PrefixLength : با وارد کردن این پارامتر Subnet شبکه وارد می‌شود.

DefaultGateway : آدرس Default Gateway شبکه در این قسمت وارد می‌گردد.

AddressFamily : نوع آدرس IP که در به دو حالت IPv4 و IPv6 می‌باشد را در این قسمت مشخص خواهد شد.

بدین ترتیب شما می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را برای ثبت IP وارد نمایید.

ست کردن DNS برای اینترفیس شبکه با پاورشل
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "ethernet" -ServerAddresses 8.8.8.8,4.2.2.4

در دستور بالا ، آدرس DNS سرورها وارد شده و همانطور که مشاهده می‌نمایید Primary DNS و Alternate DNS در یک دستور وارد شده و با علامت , از همدیگر جدا شده‌اند.

فعال و غیر فعال کردن DHCP شبکه با پاورشل

فعال کردن DHCP

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "ethernet" -Dhcp Disable

غیرفعال کردن DHCP

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "ethernet" -Dhcp Enable

بدین ترتیب شما می‌توانید که DHCP را برای یک اینترفیس فعال و یا غیر فعال کنید.

فعال و یا غیر فعال کردن اینترفیس شبکه با پاورشل

غیرفعال کردن کارت شبکه

Disable-NetAdapter -Name "Ethernet"

فعال کردن کارت شبکه

Enable-NetAdapter -Name "Ethernet"

دقت داشته باشید پس از وارد کردن هر یک از دستورات بالا ، از شما تأییدیه جهت اعمال دستور پرسیده خواهد شد.