Loading ...
WELCOME TO NoorServer

آموزش ساخت یوزر در کامند لاین ویندوز

آموزش ساخت یوزر در کامند لاین ویندوز

1- ساخت یوزر به صورت ساده

ساختار اصلی دستور net user

net user USERNAME PASSWORD /add

در این مثال نام کاربری gloryserver و پسورد 1234 می باشد.

net user gloryserver 1234 /add

در صورتی که می خواهید در هنگام ساخت یوزر، پسورد نشان داده نشود از دستور زیر استفاده کرده و در خط بعدی پسورد را وارد کنید.

net user /add gloryserver *

2- ساخت یوزر با پارامتر های اضافه

در این مثال پارامتر Full Name استفاده شده است. در صورت نیاز به اطلاع از تمام پارامتر ها می توانید از دستور net user /help استفاده کنید.

net user gloryserver 1234 /add /fullname:"gloryserver user"

3- تغییر پسورد یک یوزر

ساختار اصلی

net user USERNAME PASSWORD

در این مثال پسورد یوزر gloryserver را تعویض می کنیم.

net user gloryserver *

4- فعال و غیر فعال کردن یک یوزر

فعال کردن کاربر gloryserver

net user gloryserver /active:yes

غیر فعال کردن یوزر gloryserver

net user gloryserver /active:no

5- اضافه کردن یک یوزر به یک گروه

ساختار اصلی

net localgroup GROUP USERNAME /add

در این مثال یوزر gloryserver را عضو گروه administrators کرده ایم.

net localgroup administrators gloryserver /add

6- حذف کردن یوزر

ساختار اصلی

net user USERNAME /delete

در این مثال یوزر gloryserver را حذف می کنیم.

net user gloryserver /delete

در این آموزش نحوه استفاده از دستور Net user جهت ساخت یوزر در محیط Command prompt توضیح دادیم.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از این دستور و یا اطلاع از سایر قابلیت های این دستور می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

net user /help

توجه داشته باشید دستور ساخت یوزر توسط Command Prompt در محیط Work Group و Domain متفاوت است و در صورت نیاز به ساخت یوزر در Active directory را دارید باید از دستورات Active directory استفاده کنید.