Loading ...
WELCOME TO NoorServer

آموزش نصب php در ویندوز سرور

آموزش نصب php در ویندوز سرور

1 – در مرحله اول  از طریق remote desktop وارد سرور خود می شوید .

2 – در مرورگر سرور خود ادرس زیر را وراد میکنیم http://www.php.net/downloads.php

3 – در صفحه باز شده Windows PHP5.x ZIP package را دانلود می کنیم .

4 – یک دایرکتوری جدید c:PHP ایجاد می کنیم .

5 –  فایل دانلود شده از c:PHP را باز می کنیم .

6 – دایرکتوری جدید C:PHPphpsessions ایجاد میکنید .

7 – در فولدر باز شده C:PHP راست کلیک کرده و propertise را انتخاب میکنید  .

8 – در سریرگ Security Tab گزینه add را انتخاب میکنید  .

9 – دستور زیر را IUSR_COMPUTERNAME تایپ میکنید(جایی که اسم کامپیوتر تان در انجا می باشد )در محیط متنی Check Names را کلیک می کنید وسپس ok را می زنید .

10 – یوزر IUSR_COMPUTERNAME را انتخاب کرده وجعبه Full Control را چک کرده و ok را می زنید .

11 – در notepad دستور زیر C:PHPphp.ini-dist  را باز می کنید .

12 – در داخل فایل جایگزین های زیر را انجام می دهید :

– فایل  ;extension=php_mysql.dll  جایگزین فایل  extension=php_mysql.dll

-فایل ;session.save_path = “/tmp” جایگزین فایل session.save_path = “C:PHPphpsessions”

– فایل session.gc_maxlifetime = 1440جایگزین فایل session.gc_maxlifetime = 43200

– فایل SMTP = localhost جایگزین فایل SMTP = smtp.yourdomain.com

– فایل ;sendmail_from = [email protected]  جایگزین فایل sendmail_from = [email protected]

13 -فایل زیر را C:windowsphp.ini ذخیره میکنیم .

14 – مسیر   C:PHPlibmysql.dll و C:PHPextphp_mysql.dll را در فولدر  C:windowssystem32 کپی میکنید .

15- IIS واقع در زیر مسیر Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager را باز می کنید .

16 – روی Web Service Extensions راست کلیک کرده و گزینه Add a new Web service extension را انتخاب می کنید .

17 – در php گزینه Extension Name را وارد کرده و Set extension status to Allowed را چک کرده و ok را وارد می کنید .

18 – دستور زیر را در مسیر باز شده C:PHPphp5isapi.dll وارد کرده و ok را وارد کنید .

19 – روی Web Sites راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید .

20 – در سربرگ ISAPI Filters کلید add را انتخاب کنید .

21 – در php قسمت  Filter Name دستور زیررا C:PHPphp5isapi.dll را وراد کرده و گزینه Executable را انتخاب و ok را بزنید .

22 – در سربرگ Home Directory روی Configuration کلیک کنید .

23 – روی add کلیک کنید .

24  – ادرس زیر را C:PHPphp5isapi.dll را  از Executable وراد کرده وphp انتخاب سپس گزینه Extension را زده و ok کنید .

25 -در سربرگ Documents گزینه add را کلیک کنید .

26 – فایل index.php را انتخاب و ok رو بزنید .

27 – در این مرحله می توانید وب سایت های خاصبرای فعال کردن  php یا روی گزینه انتخاب همه کلیک و ok رو بزنید .

28 – روی Computer Name راست کلیک کرده وگزینه All Tasks  رو انتخاب و Restart IIS را کلیک کنید .

29 – از منوی کشویی گزینه Restart IIS را انتخاب و ok را بزنید .