Loading ...
WELCOME TO NoorServer

رفع ارور 530 در FTP ویندوز

رفع ارور 530 در FTP ویندوز

1- ابتدا وارد ویندوز سرور خود شوید.

2- سپس کنسول مدیریت IIS را باز کنید.

رفع ارور 530 در FTP ویندوز

3- سپس بر روی سایت FTP مورد نظر کلیک نمایید.

4- از منوی سمت راست بر روی FTP Authorization Rules کلیک کنید.

رفع ارور 530 در FTP ویندوز

5- در این صفحه بر روی Add Allow Rule کلیک نمایید.

رفع ارور 530 در FTP ویندوز

6- در این بخش کاربر و یا کاربرانی که در نظر دارید به سرویس FTP شما دسترسی داشته باشند را انتخاب کرده و در بخش Permissions تیک هر دو گزینه Read و Write را بزنید و در پایان بر روی OK کلیک کنید.

اگر در نظر دارید کاربر مورد نظر تنها دسترسی برای خواندن داشته باشد نیازی به زدن تیک بخش Write نخواهید داشت.

رفع ارور 530 در FTP ویندوز

7- سپس بر روی سایت FTP خود کلیک راست کنید و یک بار سرویس را ریستارت کنید.

اگر Authorization اعمال نشده بود از طریق کنسول سرویس‌های ویندوز ، سرویس Microsoft FTP Service را ریستارت نمایید.