Loading ...
WELCOME TO NoorServer

رفع مشکل غیر فعال شدن Task Manager

رفع مشکل غیر فعال شدن Task Manager

در ابتدا مطمئن شوید که تسک منیجر غیر فعال می باشد.

رفع مشکل غیر فعال شدن Task Manager

پس از اطمینان، پنجره Run سیستم خود را باز کنید.

برای باز کردن Run می توانید در منو استارت، Run را جستجو یا از دکمه ترکیبی Win + R استفاده کنید.

پس از باز شدن پنجره Run، عبارت “regedit” را تایپ کرده و دکمه ok را بزنید.

رفع مشکل غیر فعال شدن Task Manager

در پنجره باز شده مسیر های زیر را به ترتیب رفته و اگر عبارت “DisableTaskMgr”  را مشاهده کردید، پاک کنید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

HKEY_USERS\.default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

رفع مشکل غیر فعال شدن Task Manager

پس از پاک کردن در هر 3 مسیر با گزینه تسک منیجر در تسک بار فعال شده است.

رفع مشکل غیر فعال شدن Task Manager