Loading ...
WELCOME TO NoorServer

مدیریت سرویس ها با پاورشل در ویندوز

مدیریت سرویس ها با پاورشل در ویندوز

ابتدا یک ترمینال پاورشل را با دسترسی Administrator باز کنید.

اولین قدمی که برای کار با سرویس‌ها در پاورشل نیاز است ، دریافت لیست سرویس‌ها و یا جستجو در بین آنهاست که برای آن می‌توان از دستور زیر استفاده کرد.

Get-Service

دستور Get-Service لیستی از تمامی سرویس‌ها نمایش می‌دهد که خروجی آن همانند عبارات زیر می‌باشد.

PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service

Status Name DisplayName
------ ---- -----------
Running AdobeARMservice Adobe Acrobat Update Service
Stopped AJRouter AllJoyn Router Service
Stopped ALG Application Layer Gateway Service
Running AppHostSvc Application Host Helper Service
Stopped AppIDSvc Application Identity
Running Appinfo Application Information
Running AppMgmt Application Management
Stopped AppReadiness App Readiness
Stopped AppVClient Microsoft App-V Client
Stopped AppXSvc AppX Deployment Service (AppXSVC)

در خروجی دستور به طور پیش‌فرض ، شما سه بخش اصلی Status ، Name و Display را مشاهده می‌نمایید که وضعیت ، نام سرویس و نام نمایشی سرویس‌ها می‌باشند.

حال اگر در نظر داشته باشید به جستجو و لیست کردن سرویس خاصی بپردازید می‌توانید از فیلتر کردن هر یک از پارامترها استفاده کنید.

به طور مثال

نمایش تمامی سرویس‌هایی که نام آنها با حروف wi شروع می‌شود.

Get-Service -Name wi*

نمایش تمامی سرویس‌هایی که نام نمایشی آنها با حروف win شروع می‌شود.

Get-Service -DisplayName win*

نکته : چنانچه از طریق شبکه به کامپیوتر دیگری دسترسی داشته باشید می‌توانید از دستور زیر ، لیست سرویس‌های آن سیستم را به شکل زیر مشاهده نمایید.

Get-Service -ComputerName Server1

یکی از مهمترین نکات در سرویس‌ها ، سرویس‌های Dependent و یا همان وابسته هستند که ممکن است برای رفع اشکال سرویس‌ها برای اجرا و یا … مورد استفاده قرار گیرند.

برای دریافت لیست سرویس‌های Dependency یک سرویس خاص از دستور زیر می‌توان استفاده نمود.

Get-Service -Name WinDefend -DependentServices

همچنین برای دریافت لیستی از سرویس‌های پیش‌نیاز یک سرویس می‌توان از پارامتر RequiredServices استفاده کرد.

Get-Service -Name WinDefend - RequiredServices

خُب تا بدین جا شما می‌توانید نام سرویس مورد نظر خود را یافته ، وضعیت و سرویس‌های وابسته و یا پیش‌نیاز آن را مشاهده نمایید. در ادامه به توضیح دستورات مدیریتی سرویس‌ها می‌پردازیم.

دستور متوقف کردن سرویس با پاورشل

برای استاپ و یا متوقف کردن یک سرویس از طریق پاورشل دستور زیر را می‌توان بکار برد.

Stop-Service -Name Windefend

دستور استارت کردن سرویس با پاورشل

همانند ساختار دستور استاپ کردن سرویس در پاورشل ، از دستور Start-Service استفاده می‌شود.

Start-Service -Name Windefend

دستور ریستارت کردن سرویس با پاورشل

یکی از پراستفاده‌ترین دستورات کار با سرویس‌ها دستور ریستارت کردن آن است که ساختار به این شکل می‌باشد.

Restart-Service -Name Windefend

دستور Suspend و یا تعلیق سرویس با پاورشل

دستور دیگری که شاید کمتر با آن آشنا باشید تعلیق سرویس است که به صورت موقتی یک سرویس را متوقف خواهد کرد.

Suspend-Service -Name Windefend

به همین ترتیب شما می‌توانید به مدیریت سرویس‌های ویندوز با پاروشل بپردازید.

برای اطلاعات بیشتر از این دستورات و نحوه عملکرد آنها ، از دستور Get-Help استفاده کرده تا با جزئیات بیشتر این دستورات آشنا شوید.