Loading ...
WELCOME TO NoorServer

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

موضوع : آموزش ویندوز سرور

  Mime یک سیستم شناسایی فایل می باشد.MimeType روش استاندارد شناسایی محتوا در اینترنت است و با استفاده از آن می توان انواع پسوندهایmime را برای استفاده در وبسایت خود سفارشی نمود.   هر فرمتMime شامل یک نوع محتوا (MimeType)و یک زیر نوع (sub Type)است که نوع دیتای ذخیره شده در فایل را مشخص می کند. جهت اضافه نمودنmime […]

ادامه مطلب