Loading ...
WELCOME TO NoorServer

replace کردن چند فیلد در phpmyadmin

replace کردن چند فیلد در phpmyadmin

گاهی اوقات برای تغییر url یک cms باید داخل phpmyadmin تغییراتی داده شود.
مثلا ما می خوایم سایت nooorserver.com از آدرس test.nooorserver.com بیاد بالا
برای این کار باید در داخل phpmyadmin رفته و table ها را Edit کنید که گاها خیلی طاقت فرساست.و ممکن است table های زیادی وجود داشته باشد.برای تغییر همه آن ها ایتدا از search در phpmyadmin استفاده کرده و عبارت موردنظر را search کنید.تا اسم table ها را برای شما نمایش دهد که بعد از پیدا کردن نام table ها query زیر را وارد کنید.

 

UPDATE tablename SET tablefield = replace(tablefield, “findstring”, “replacestring”);

مثال:

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, “http://nooorserver.com”, “http://test.gloryserver.com”)

wp_posts : اسم table مورد است.
guid:اسم field مورد نظر در table است.
http://nooorserver.com : عبارت سرچ شده می باشد.
http://test.nooorserver.com :عبارتی که قرار است replace شود.