Loading ...
WELCOME TO NoorServer

تنظیم DNS اختصاصی در ویندوز سرور

تنظیم DNS اختصاصی در ویندوز سرور

برای تنظیم DNS اختصاص ابتدا باید وارد کنترل پنل User مربوطه شوید. سپس مراحل زیر را طی نمایید:

۱. بر روی منویDomain  کلیک کرده و در صفحه بعدی  دامنه اصلی را انتخاب کنید

تنظیم DNS اختصاصی در ویندوز سرور

۲. به صفحه‌ای مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد، از قسمت DNS بر روی گزینه Edit DNS Zone records  کلیک کنید.

تنظیم DNS اختصاصی در ویندوز سرور

۳. در صفحه باز شده، طبق تصویر زیر ابتدا:

   – دو رکورد A از نوع NS1  و NS2  به IP سرور وصل کنید.
– دو کورد NS به NS1.domain.com  و NS2.domain.com  وصل کنید.

تنظیم DNS اختصاصی در ویندوز سرور
نکته: اضافه کردن رکوردها از قسمت Add records  امکانپذیر می‌باشد.