Loading ...
WELCOME TO NoorServer

اضافه کردن Mimetype در پلسک

موضوع : آموزش پلسک

Mime  یک سیستم شناسایی فایل می باشد. جهت اضافه نمودن Mime type در کنترل پنل پلسک بصورت زیر اقدام نمائید: پس از لاگین به کنترل پنل گزینهiis settings را انتخاب نمائید. در صفحه جدید در کادر مقابل قسمتmime types شما لیستی از انواعMime type هایی که بصورت پیش فرض در هاست فعال می باشد را مشاهده می […]

ادامه مطلب