Loading ...
WELCOME TO NoorServer

محدودیت ارسال ایمیل در پلسک

موضوع : آموزش پلسک

تغییر محدودیت ارسال ایمیل برای کلیه اکانت ها بدین منظور وارد کنترل پنل پلسک شوید. گزینه Tools & Settings را انتخاب کنید. در صفحه  باز شده گزینه Mail Server Settings را انتخاب کنید. مانند تصویر زیر در گزینه اول مقدار محدودیت ارسال ایمیل در هر ساعت را برای یک دامنه و در گزینه دوم محدودیت […]

ادامه مطلب