Loading ...
WELCOME TO NoorServer

محدودیت ارسال ایمیل در پلسک

محدودیت ارسال ایمیل در پلسک

تغییر محدودیت ارسال ایمیل برای کلیه اکانت ها

بدین منظور وارد کنترل پنل پلسک شوید.

گزینه Tools & Settings را انتخاب کنید.

در صفحه  باز شده گزینه Mail Server Settings را انتخاب کنید.

مانند تصویر زیر در گزینه اول مقدار محدودیت ارسال ایمیل در هر ساعت را برای یک دامنه و در گزینه دوم محدودیت برای یک subscription را تنظیم نمائید.

محدودیت ارسال ایمیل در پلسک

تغییر محدودیت ارسال ایمیل برای یک اکانت در پلسک

در برخی اوقات ممکن است نیاز باشد این محدودیت را برای یک اکانت تغییر داده و آن را کم/زیاد کنید.

بدین منظور  با دسترسی admin وارد اکانت مورد نظر شوید.

گزینه Outgoing Mail Control را انتخاب کنید.

سربرگ subscription را انتخاب کنید.

بر روی  Change Limit کلیک کنید.

 محدودیت ارسال ایمیل در پلسک

حال در این صفحه می توانید مقدار را بصورت اختصاصی برای اکانت مورد نظر تغییر دهید.

 محدودیت ارسال ایمیل در پلسک