Loading ...
WELCOME TO NoorServer

فعالسازی DKIM در پلسک

فعالسازی DKIM در پلسک

نحوه فعالسازی DKIM در پلسک

وارد قسمت Tools & setting شده ، Mail Server Settings را انتخاب کنید.

در قسمت DKIM spam protection گزینه Allow signing outgoing mail را انتخاب نموده و تغییرات را ذخیره کنید.

همچنین در قسمت Dns template  رکورد txt بصورت زیر تعریف شده باشد.

_dmarc.<domain>.        TXT      v=DMARC1; p=none

بررسی فعال بودن DKIM

وارد قسمت Dns setting  شده  و بررسی کنید رکورد txt مربوط  به DKIM  در لیست رکوردها تعریف شده باشد.

همچنین از طریق لینک زیر فعال بودن DKIM را برای یک دامنه خاص می توانید بررسی کنید:

https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx