Loading ...
WELCOME TO NoorServer

نصب وب سرور Nginx در Direct Admin

نصب وب سرور Nginx در Direct Admin

قبل از نصب نیاز است بررسی نمائید custom build 2 در سرور فعال باشد و در صورت فعال نبودن، ابتدا نسخه custom build را بروز نمائید.  در این زمینه لینک فعالسازی custombuild 2.0 را مطالعه نمائید.

سپس دستورات زیر را اجرا نمائید.

وارد مسیر custombuild شوید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

وب سرور را به nginx تغییر دهید:

./build set webserver nginx

 

نوع هندلر php حتما لازم است php-fpm باشد و در غیر این صورت custombuild 2.0 در دایرکت ادمین اقدام به کامپایل مجدد وب سرور و PHP نخواهد کرد . با دستورات زیر می توانید handler php را تغییر دهید(php2_mode برای مواقعی است که دو نسخه php همزمان در سرور فعال باشد)

./build set php1_mode php-fpm

./build set php2_mode php-fpm

سپس جهت بروزرسانی و انجام مراحل نصب دستورات زیر را اجرا کنید:

./build update

./build all d

./build rewrite_confs