Loading ...
WELCOME TO NoorServer

ریدایرکت به HTTPS در ویندوز سرور

موضوع : آموزش ویندوز سرور

جهت ریدایرکت کردن پروتکل http به https نیاز است تغییرات را در فایل web.config  اعمال نمائید. بدین منظور فایل web.config  مربوط به سایت را باز نموده و در تگ مربوط به  <system.webServer> قطعه کد زیر را درج نمائید، توجه داشته باشید در صورتیکه کد ریدایرکتی از قبل تعریف نموده اید لازم است آن را غیرفعال […]

ادامه مطلب